Nghĩa vụ tài chính khi được cấp sổ hồng

0
106
Nghĩa vụ tài chính khi được cấp sổ hồng
Nghĩa vụ tài chính khi được cấp sổ hồng

Tôi cư ngụ ở phường Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang, nhà ở khu dân cư, rộng 68m2, một trệt một lầu. Hiện tôi đang làm thủ tục xin cấp sổ hồng cho nhà. Xin hỏi, ngoài phí giá trị nhà và đất, tôi còn phải đóng phí hay lệ phí gì nữa không?

Tôi cư ngụ ở phường Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang, nhà ở khu dân cư, rộng 68m2, một trệt một lầu. Hiện tôi đang làm thủ tục xin cấp sổ hồng cho nhà. Xin hỏi, ngoài phí giá trị nhà và đất, tôi còn phải đóng phí hay lệ phí gì nữa không?

Trả lời:

Do trong thư bạn cung cấp quá ít thông tin, ví dụ đất xin cấp sổ hồng thuộc trường hợp nào (do nhận chuyển nhượng hoặc được Nhà nước công nhận quyền sở hữu nhà và sử dụng đất…), đất trước đó đã được cấp sổ đỏ hay chưa, thời điểm bắt đầu sử dụng đất, mục đích sử dụng đất hiện tại, nhà xây có phép hay không phép… nên tôi không thể đưa ra tư vấn chính xác cho trường hợp của bạn.

Do vậy, tôi tạm chia ra một số trường hợp như sau:

1. Trường hợp bạn đang sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch, nhà được xây dựng trước ngày 1-7-2006 hoặc không thuộc trường hợp phải có giấy phép xây dựng, nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận, căn cứ điều 50 Luật Đất đai, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính như sau:

a) Bạn không phải nộp tiền sử dụng đất nếu được UBND phường xác nhận đất không có tranh chấp, và có một trong các loại giấy tờ được quy định tại khoản 1, 2 điều 50 Luật Đất đai.

b) Trường hợp bạn không có các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2 điều 50 Luật Đất đai, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993, nay được UBND phường xác nhận đất không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

c) Trường hợp bạn sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật đất đai hiện hành có hiệu lực), nay được UBND phường xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất theo bảng giá đất do UBND tỉnh An Giang ban hành và có hiệu lực tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận (điểm a khoản 1 điều 15 nghị định 84/2007/NĐ-CP).

(Trường hợp bạn sử dụng đất sau ngày 1-7-2004 mà đất chưa được cấp sổ đỏ, bạn sẽ không được công nhận quyền sử dụng đất. Đối với căn nhà, trường hợp nhà xây sau ngày 1-7-2006 và thuộc trường hợp phải có giấy phép xây dựng mà không có giấy phép xây dựng thì không được công nhận quyền sở hữu nhà ở).

2) Trường hợp bạn nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, bạn được cấp sổ hồng và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Khi được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại mục 1 hoặc 2 như nói trên, bạn phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5% giá trị nhà đất theo giá do UBND tỉnh An Giang ban hành (điều 6, khoản 1, điều 7 nghị định 45/2011/NĐ-CP).

3) Trường hợp đất của bạn đã được cấp sổ đỏ hoặc sổ hồng, nay bạn xây dựng nhà mới, khi làm thủ tục xin công nhận quyền sở hữu đối với căn nhà mới thì bạn không phải nộp tiền sử dụng đất và không phải nộp lệ phí trước bạ (công văn 941/BTC-TCT ngày 19/01/2011 của Bộ Tài chính).

Vài ý để bạn tham khảo.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

LEAVE A REPLY