Thủ tục xin ghi nợ tiền sử dụng đất

0
42

Gia đình tôi ở Đồng Nai, đất được sử dụng từ những năm 1965, 1966. Diện tích đất thật sự khoảng 160m2. Đất dùng để cất nhà là gần 100m2.

Gia đình tôi ở Đồng Nai, đất được sử dụng từ những năm 1965, 1966. Diện tích đất thật sự khoảng 160m2. Đất dùng để cất nhà là gần 100m2.

Vừa qua, gia đình tôi có nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế với tổng diện tích tính tiền sử dụng đất là 110m2 đất ở.

– Đất sử dụng vào mục đích khác: 0.

– Giá đất tính tiền sử dụng đất: 1,5 triệu đồng/m2.

– Nguồn gốc đất sử dụng: cấp giấy chứng nhận.

– Mức tiền sử dụng đất phải nộp: 50% tiền sử dụng đất: 82,5 triệu đồng.

– Thời hạn nộp tiền: chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này. Quá ngày phải nộp theo quy định mà chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0,05% (năm phần vạn) số tiền chậm nộp/ngày.

Hỏi cách tính như vậy là đúng hay sai?

– Trả lời:

Theo thư của bạn, tôi hiểu rằng gia đình bạn đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Do bạn không nêu rõ nhà xây dựng từ năm nào nên tôi tạm chia hai trường hợp:

1. Trường hợp nhà được xây dựng từ trước ngày 15-10-1993:

Theo quy định tại điều 14 nghị định 84/2007/NĐ-CP, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 của Luật đất đai nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất có nhà ở đang sử dụng (không vượt quá hạn mức giao đất ở).

Giá đất tính tiền sử dụng đất

Theo đó, trường hợp nhà được xây dựng từ trước ngày 15-10-1993, tức gia đình bạn đã bắt đầu sử dụng đất theo mục đích là đất ở từ trước ngày 15-10-1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận.

2. Trường hợp nhà được xây dựng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004:

Theo quy định tại điều 15 nghị định 84/2007/NĐ-CP, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 của Luật đất đai nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15-10-1993 cho đến trước ngày 1-7-2004, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất ở theo bảng giá do UBND cấp tỉnh công bố và có hiệu lực tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất có nhà ở đang sử dụng (không vượt quá hạn mức giao đất ở).

Theo đó, trường hợp nhà bạn được xây trong thời gian từ ngày 15-10-1993 cho đến trước ngày 1-7-2004, thì việc cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất ở do UBND cấp tỉnh quy định là chính xác.

Theo quy định tại khoản 4 điều 15 nghị định 198/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi nghị định 120/2010/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở từ ngày 15-10-1993 đến thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là năm năm; sau năm năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Như vậy, trường hợp gia đình bạn chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất lẽ ra phải có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận. Nay hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đã được thụ lý giải quyết, gia đình bạn nên liên hệ với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để xin bổ sung đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất. Việc chấp nhận đơn hay không tùy thuộc sự xem xét của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Trường hợp văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đồng ý nhận đơn, gia đình bạn nên đề nghị được hướng dẫn thêm việc thông tin đến cơ quan thuế về việc đã nộp bổ sung hồ sơ, để cơ quan thuế xem xét cho phép hoãn việc thực hiện nghĩa vụ theo thông báo nộp tiền.

Thân ái chào bạn!

Luật sư Huỳnh Văn Nông

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

LEAVE A REPLY