Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA này phải mất đến 8 tháng để hoàn thành và có thể xem đây là một kiệt tác kiến trúc với cách bố trí các phòng và nối kết các tầng với nhau một cách khá độc đáo và ấn tượng. Cách bày biện và bố trí nội thất trong các phòng được sắp xếp một cách khoa học nhằm mang đến sự tiện nghi và thoải mái cho gia chủ.
e086b7a260a7511088da381d25fc4954 Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

5fa7e6d15daa44cf6dd097fa7ccd9a0d Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

7bc2d843ad16e3260f2157f1c7e8e709 Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

7daed29e4660718daaf2151a0324c945 Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

54ace982f0617d2877cb6b6ff60002b3 Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

78d1544ae41f052791cc47b51d0b6267 Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

84e6701ef51b1950d79b5b7942661ca7 Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

6384d330f442f77ad45ee86a8b7c8b67 Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

a2bf470fdeeddb5b39451e7f7b7d586c Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

cd3d1947823c08af27fb9b4a38e7dd7f Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đương đại tại healsburg, CA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *