Ngôi nhà The Laurie Frick ấn tượng tại Austin, Texas

Ngôi nhà mang tên The Laurie Frick là thiết kế ấn tượng của công ty kiến trúc KRDB tại Austin, Texas. Ngay từ bên ngoài, ngôi nhà đã mang cảm giác ấm cúng đến cho mọi người với tông màu gỗ tự nhiên. Và khi đặt chân vào bên trong thì sự tiện nghi và hiện đại của ngôi nhà sẽ quấn lấy bạn.

fd77539f487153a8e36eeaa8a7762434 Ngôi nhà The Laurie Frick ấn tượng tại Austin, Texas

7a9e7b5f4eecab01cf1ccbb1d40f3ef4 Ngôi nhà The Laurie Frick ấn tượng tại Austin, Texas

8b380f63df93fa91dd774d7cfa9c6ec2 Ngôi nhà The Laurie Frick ấn tượng tại Austin, Texas

787846df8905a1b9f8da23b9b76c7cba Ngôi nhà The Laurie Frick ấn tượng tại Austin, Texas

62375583a0bb22f36c7cb24421cc67df Ngôi nhà The Laurie Frick ấn tượng tại Austin, Texas

a4c4047e7b337da567b75aca9c2e49a1 Ngôi nhà The Laurie Frick ấn tượng tại Austin, Texas

a6143a4a37a0c666bbec49948c304bdc Ngôi nhà The Laurie Frick ấn tượng tại Austin, Texas

c4c5ec8cf5a827c28775a8617a85cf16 Ngôi nhà The Laurie Frick ấn tượng tại Austin, Texas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *